Robin Wallén Nilsson

Jag vill vara med och utveckla Vetlanda och Sverige. Mina främsta områden är företagande, skola och ekonomi.
Jag ser ett tydligt samband i dessa. Med ett fungerande företagsklimat och med många i arbete byggs en stark ekonomi och en stark ekonomi leder till att vi kan göra fler satsningar, t.ex. på just nämnda skolan.

Jag är öppen för dialog:
”Som politiker har man inte per automatik alltid de bästa lösningarna och idéerna men jag skall vara bäst på att känna igen en bra idé/lösning och ta vara på den och se till att just din idé kommer fram.” – RWN

Vetlanda är en bra stad. Men det finns mycket som kan bli bättre. Jag vill vara en del av utvecklingsprocessen och jag hoppas att du också vill vara med. Tillsammans kan vi göra Vetlanda Kommun ännu bättre för både företag och privatpersoner.

FÖRETAGANDE

I vårt företagarklimat är det så enkelt som det bara går att driva företag. Det skall krävas hårt arbete, men på de ställen där förenklingar kan ske skall vi också se till att hjälpa våra företag med detta. Vi vill också göra det billigare att anställa för att få fler i arbete, det vinner vi alla på! Företagen är de som ser till att vi kan ha en god välfärd i Sverige och att människor har jobb att gå till. Detta måste vi förstå och genom att utveckla företagandet, utvecklar vi välfärden.

SKOLA

I vår skola kan alla utvecklas efter sina egna färdigheter och förutsättningar. Varje individ blir sedd, lyssnad på och ges de absolut bästa förutsättningarna för att bygga sin utbildning för framtiden och för sig själv som peson. Vi måste också se till att den numera tyvärr enormt utbredda psykiska ohälsan bland ungdomar tas på allvar. Vi måste ge medel som möjliggör att fler får den hjälp som de behöver och har rätt till.

EKONOMI

Vi behöver både lokalt och nationellt en stark ekonomi. Det får vi genom att så många som det bara går arbetar och att skattepengarna används effektivt och smart. Vi måste se till att utveckla arbetslinjen där fler ges möjlighet att gå till ett jobb. En bra skola som förbereder individen för kommande arbetsliv och ett företagande som blommar och utvecklas leder i sin tur till en stark ekonomi. Det är viktigt att alla delar fungerar då det är en kedja och om den ena länken inte fungerar, blir inte heller den återstående kedjan speciellt stark.

Robin Wallén Nilsson

Du når mig på:
072-33 73 650
robin.wallen-nilsson@vetlanda.se
www.rwn.se