Vinsttak

Precis så ser jag det. Vinsttaket blir en förlust.
Gemensamt för de lag, grupper och företag som ständigt utvecklas är ständig konkurrens.

Ser man till fotboll måste man hänga med.
Om motståndarna blir bättre och kommer på nya, bättre spelsätt och träningsmetoder, måste man gå till sig själv och vara med i utvecklingen. Gör man inte det så halkar man efter och utvecklingen blir inte lika god.

Tar vi företag som exempel är det samma variant. Om konkurrenter ständigt utvecklar sin produkt och gör den bättre, kan man inte själv sitta still och rulla tummarna. Konkurrens tvingar oss att ständigt utvecklas och är bland det absolut viktigaste för just detta.

Idag finns en konkurrens inom skolan. En konkurrens mellan det statliga/kommunala och det privata alternativet. En konkurrens som gjort att nya metoder, arbetssätt och nya stigar trampats upp och nu blivit gångar som snabbare, säkrare och bättre tar en elev från punkt A till B.

Kvalité

Kvalitén är av högsta vikt. Det måste finnas tydliga kvalitetsmål och en skolla skall ALLTID arbeta för att bli bättre! Det skall absolut inte på något sätt vara så att ett företag startar en skola med anledning av att blint tjäna pengar och i detta inte bry sig om elevernas skolgång och utveckling. Det är därför vi idag har noggranna kontroller och bestämmelser kring hur en skola på ett bra sätt skall drivas.

Vinsttak på 7%? Nej, inte direkt

I förslaget som regeringen+V lägger dram föreslås ett vinsttak på 7%. Men det är inte 7 ”vanliga” procent, utan 7% på det Operativa Kaptitalet.
Det operativa kapitalet är ”Ett företags bokförda operativa kapital definieras som totala tillgångar exklusive finansiella tillgångar, likvida medel och icke räntebärande skulder.”
Detta riskerar att slå undan benen för många och kan leda till att bra, riktigt bra, skolor kommer att läggas ner och det kan väl omöjligt vara bra?

Valfrihet

Jag tycker att valfriheten är viktig. Att individen kan välja i vilken typ av skola man vill gå. Skönt i detta är att Alliansen+SD har sagt att något stopp av valfriheten inte är aktuellt och att förslaget kommer att röstas ner i riksdagen.

”Den största och viktigaste vinsten i skolan är den när elever blir sedda och får utvecklas som individer och i sin kunskap.” – RWN

För att möjliggöra detta behövs en politik som främjar utveckling och satsar på våra lärare. Inte en politik som vill försämra och ta bort några av de element som behövs för en bättre skola.

Tillbaka till startsidan!

Kategorier: Politik

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *