Självklart! SJÄLVKLART, skall vi hjälpa de som har det svårt och som idag inte har en egen försörjning. Det är vår och tror vi de flestas idé kring hur vi vill ha vårt samhälle. Frågan är hur vi gör detta på bästa sätt?
För mig är att hjälpa de människor som idag inte kan försörja sig själva, att göra just det, hjälpa dem att komma in i egen försörjning.
Att göra arbetsmarknaden mer attraktiv genom att bl.a. sänka anställningskostnader och den höga skatt som företag idag har i olika former så att fler företag har möjlighet att anställa fler.
Varje person som går från bidrag till egenförsörjning är en stor vinst för hela samhället!

VAD INNEBÄR EN HÖJNING?

Vi tror att en höjning av socialbidraget är kontraproduktivt. Att man minskar det ekonomiska gapet mellan jobb och bidrag är inte rätt väg att gå. Det måste alltid löna sig och vara skillnad på bidrag och jobb för att kunna motivera fler att komma ut i just arbetslivet. Risken är annars att fler väljer bidragslinjen framför arbetslinjen och därmed också förlorar den gemenskap och trygghet som ett arbete innebär.

Kostnaden för höjt socialbidrag beräknas till någonstans runt en halv miljard kr/år och hamnar på kommunerna. Redan idag är kommunerna hårt belastade och ytterligare kostnadsökningar kommer att slå hårt för dess invånare i allmänhet, men för den enskilde i synnerhet när det arbetsmarknadsmässiga utanförskapet växer. Ökade utgifter i form av bidrag är en kostnad, minskade kostnader i form av fler i arbete är en vinst. Jag hoppas och tror att även S vill få fler i arbete och då är frågan, varför visar de inte detta utan lämpar över problemen på kommunerna?

Att en bidragshöjning kommer förvånar nog ingen, det är valår och man vill locka röster till valet. Men det gäller att också se problemen i det hela. Vad händer när konjunkturen vänder? Regeringen vill nu spendera kommunernas pengar, pengar som egentligen inte finns, på bidrag istället för att hitta reformer som tryggar arbetsmarknaden på bästa sätt, både nu och för vad som kan hända vid en konjunktursvängning. Det är inte rätt väg att gå!

VAD BÖR MAN GÖRA ISTÄLLET?

Fokus bör ligga på arbetslinjen och hur fler företag kan anställa fler människor. Inte på hur fler människor kan få högre bidrag och således bli mindre motiverade att försöka skaffa ett jobb. Det måste alltid löna sig att arbeta, en krona i högre bidrag är en krona mindre till välfärden. Varje individ som går från bidrag till egenförsörjning är en vinst för personen, kommunen och landet.

Robin Wallén Nilsson

Kategorier: Politik

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *